Belangrijk document om in uw voertuig te bewaren 

bij eventuele politiecontrole

Het nieuwe oldtimerstatuut 

Wijziging KB 15.03.1968 - Belgisch Staatsblad dd 26/06/2013 - 

In voege sinds 01/07/2013 

Dit oldtimerstatuut geldt enkel voor 

voertuigen ingeschreven onder een O-plaat. a) leeftijd van de oldtimer

Minimum leeftijd voor alle categorieën van voertuigen werd vastgelegd 

op 25 jaar. 

B) GeBruik oldtimer

Vroeger bleef het gebruik van een oldtimer met O-platen verplicht 

beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen 

zonsopgang en –ondergang, in het kader van een behoorlijk 

toegelaten manifestatie, of om zich naar de behoorlijk toegelaten 

manifestatie te begeven. Onder het nieuwe statuut mogen oldtimers 

dag en nacht rijden. Dit dient niet langer binnen de context van een 

behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn. Toch zijn er enkele duidelijk 

gedefinieerde beperkingen. 

Nog steeds blijven oldtimers uitgesloten van bepaalde 

toepassingen: 

• commercieel en professioneel gebruik;

• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;

• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen 

gelijkgesteld gratis vervoer;

• gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten 

 

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities 

toegevoegd aan het KB 15.03.1968 :

• ‘commercieel gebruik’ verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk 

of persoonlijk financieel gewin;

• professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de 

beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;

• woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van 

tewerkstelling;

• woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een 

onderwijsinstelling door studerenden. 

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik 

beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 

3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

c) keurinGsBewijs

De oldtimers ingeschreven onder een “O”-plaat hebben geen 

keuringsbewijs met vermelding van een geldigheidsdatum maar enkel 

een groen keuringsbewijs met vermelding ‘Staat van het voertuig’’

Voor alle info : 

BFOV vzw - 0495 38 98 12 - sec@bfov-fbva.be - www.bfov.be

Peeter Henning

CEO BFOV

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.